Regulamin Promocji "Polecaj i zyskuj"

Promocja "Polecaj i zyskuj" to prosty sposób na dodatkowe zasilenie depozytu i wzmocnienie motywacji poprzez odchudzanie z przyjaciółmi. To banalnie proste! Na stronie podajesz e-mail polecanej osoby lub kopiujesz link - wtedy sam zdecydujesz, w jaki sposób i komu chcesz go udostępnić. Jeśli ktoś z Twoich znajomych, nie będący naszym użytkownikiem, założy kontrakt poprzez Twoje polecenie, razem otrzymacie dodatkowe pieniądze na depozytowe konto.

Data wejścia w życie: 20 listopada 2015 roku.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji "Polecaj i zyskuj" ("Regulamin") określa zasady i sposób polecania programu "Mój kontrakt". Promocja "Polecaj i zyskuj" umożliwia użytkownikom polecanie swoim znajomym dołączenia do programu "Mój kontrakt", a każde polecenie potwierdzone wpłatą depozytu, zostaje wynagrodzone podwyższeniem kwoty depozytu zapraszającego i zapraszanego.
 2. Organizatorem oferty premiowej "Polecaj i zyskuj" ("Promocja") jest NILSON sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław.

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Definicje
  Zapraszający
  - Użytkownik programu "Mój kontrakt", posiadający Aktywny kontrakt z wpłaconym depozytem, zapraszający w dobrej wierze znajomych, w celu dołączenia do programu
  Zapraszany
  - Nowy użytkownik programu "Mój kontrakt", który pomyślnie przystąpił do programu i wpłacił depozyt.
  Aktywny kontrakt
  - Aktualny, ważny kontrakt posiadający status depozytu "wpłacony".
  Zysk za polecenie
  - Kwota - bonus przekazany przez "Mój kontrakt" użytkownikowi posiadającemu Aktywny kontrakt, który polecił "Mój kontrakt" znajomemu, a ten wpłacił depozyt.
  Zysk za przystąpienie
  - Kwota - bonus przekazany przez "Mój kontrakt" użytkownikowi, który przystąpił do programu "Mój kontrakt" z polecenia znajomego posiadającego Aktywny kontrakt i wpłacił depozyt.
 2. Obowiązki i korzyść Zapraszającego

  Zapraszający dostaje możliwość polecania programu "Mój kontrakt" znajomym, poprzez wysłanie zaproszeń na adres e-mail lub zaproszenie poprzez udostępnienia specjalnego linka.

  1. Aby skorzystać z promocji, Zapraszający musi mieć Aktywny kontrakt.
   Zasilenia konta dodatkową bonusową kwotą (za nowe Aktywne kontrakty), będą możliwe tylko w czasie Aktywnego kontraktu Zapraszającego . Akceptacja zaproszeń przez znajomych po zakończeniu takiego kontraktu, nie będzie skutkowała dodatkowym zyskiem.
  2. Aby wysłać zaproszenie na adres zapraszanej osoby, Zapraszający powinien posiadać zgodę tej osoby i mieć dostęp i prawo do wykorzystywania danych osobowych takich jak adres e-mail.
  3. W chwili, gdy Zapraszany podejmie kontrakt w odchudzaniu i wpłaci depozyt, Zapraszający otrzyma wiadomość e-mail o Aktywnym kontrakcie Zapraszanego, a depozytowe konto Zapraszającego zostanie zasilone kwotą 10 PLN.
  4. Każde zaproszenie, które jest wysłane z konta Zapraszającego (e-mail lub link), potwierdzone Aktywnym kontraktem Zapraszanego, będzie skutkowało kolejnym zasileniem depozytowego konta Zapraszającego o 10 PLN.
   Nie ma określonej granicy w polecaniu znajomych do udziału w Promocji programu motywacyjnego
  5. Warunkiem wypłacenia Zysku za polecenie znajomym jest pozytywne zakończenie kontraktu przez Zapraszającego, czyli osiągnięcie wyznaczonego celu w określonym czasie (wg Zasad Mojego kontraktu)
  6. Zysk za polecenie będzie wypłacony odrębne od podstawowej kwoty depozytu. Po pozytywnym zakończeniu kontraktu poprosimy o podanie numeru konta, na które będziemy mogli przelać Zysk za polecenie.
  7. Uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz.361).

 3. Obowiązki i korzyści Zapraszanego

  Aby skorzystać z promocji Zapraszany powinien:

  1. Przystąpić do programu "Mój kontrakt" z polecenia Zapraszającego wchodząc na witrynę "Mój kontrakt" poprzez otrzymany link. Wybrać dla siebie realny cel i czas kontraktu. Wpłacić depozyt za pomocą dostępnych w serwisie metod płatności.
  2. Kiedy wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, a Zapraszający będzie posiadał Aktywny kontrakt, konto Zapraszanego wzrośnie o dodatkowe 5 PLN (Zysk za przystąpienie).
  3. Jeśli w dołączeniu do programu "Mój kontrakt" został wykorzystany link od Zapraszającego, który nie posiada Aktywnego kontraktu, Zysk za przystąpienie nie zostanie przyznany.
  4. Zapraszany, do czasu zakończenia własnego kontraktu i zwrotu depozytu, może również polecać program innym znajomym i podwyższać stan swojego konta depozytowego jako Zapraszający.
  5. Warunkiem wypłacenia Zysku za przystąpienie jest pozytywne zakończenie swojego kontraktu, czyli osiągnięcie wyznaczonego przez siebie celu w określonym czasie.
   W przypadku negatywnego zakończenia kontraktu - w wyniku nie wywiązania się z Zasad kontraktu i/lub nie osiągnięcia wyznaczonego celu, przepada zarówno kwota depozytu jak i Zysk za przystąpienie.
  6. Zysk za przystąpienie będzie wypłacony odrębne od podstawowej kwoty depozytu. Po pozytywnym zakończeniu kontraktu poprosimy o podanie numeru konta, na które będziemy mogli przelać Zysk za przystąpienie.
  7. Uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz.361).

Postanowienia końcowe

 1. Zysk za polecenie i Zysk za przystąpienie mogą być wykorzystane tylko w powiązaniu z kontem Użytkownika, na które zostały przekazane. Użytkownik nie ma możliwości przekazać ani wymienić otrzymanych na swoje konto środków.
 2. zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia przekazania bonusu pieniężnego w Promocji "Polecaj i zyskuj" w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Zapraszający i/lub Zapraszany nie spełnia warunków Promocji, aktywuje konto w sposób nieuczciwy lub naruszył jeden z punktów regulaminu Promocji "Polecaj i zyskuj" lub Zasad Mojego kontraktu
 3. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji "Polecaj i zyskuj" w dowolnym czasie. Poinformujemy o tym poprzez udostępnienie jednolitego tekstu nowych reguł na naszej stronie internetowej oraz poprzez wyświetlenie informacji o zmianie, widocznej po zalogowaniu się do Serwisu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu nowych Zasad w Serwisie i co ważne, nie będzie ona dotyczyła Promocyjnych kontraktów, które już zostały zawarte.
 4. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Zasad Mojego kontraktu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.